Content-Type: text/html
Hej!
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid Växjö universitet. I vår magisteruppsats har vi tänkt undersöka utställningar på bibliotek. Vi undrar om det finns någon bibliotekarie eller något bibliotek som arbetar aktivt med utställningar på bibliotek? Finns det något bibliotek som har en budget avsatt för utställningsverksamhet? Vi har förstått det som att det oftare är externa utställare som själva arrangerar utställningar, men vår frågeställning är om det går att involvera biblioteken mer i utställningarna och dra nytta av bibliotekets utbud och resurser.
 
Vi tar tacksamt emot alla tankar kring utställningar, även från er som kanske inte har möjlighet att arbeta aktivt med detta. Hur tänker och tycker ni? Hur ser framtiden ut för utställningsverksamheten på bibliotek?
 
Tacksamma för svar
Rebecka Simonsson, Sandra Persson