Content-Type: text/html

Vi söker dig som kan och vill berätta om något spännande/användbart/nyskapande/intressant/utvecklande arbete som genomförts på just ditt bibliotek, på den 11:e årliga medicinska bibliotekskonferensen som äger rum i Stockholm den 6 oktober 2008.

 

Presentationen kan behandla medicinsk biblioteksverksamhet, eller vara av allmänt intresse för anställda på bibliotek.

 

Hör av dig till undertecknad senast 29 februari!

 

Med vänlig hälsning

 

Lotta Haglund

 

********************************************************************

Lotta Haglund

Informationschef / Head of Information and Public Relations

Karolinska Institutet

Universitetsbiblioteket / University Library

Box 200 (Berzelius väg 7B)

S-171 77 Stockholm, Sweden

+46 8 524 84 108

[log in to unmask]">[log in to unmask]

http://ki.se/ub

 

Karolinska Institutet University Library welcomes you to the 5th Evidence Based Library and Information Practice Conference, June 29th – July 3rd 2009, in Stockholm, Sweden. For more information please visit http://eblip5.kib.ki.se