Content-Type: text/html effekter av undervisning

Stockholms universitetsbibliotek anordnar en endagskonferens måndagen den 3:e mars 2008:

GÖR DET SKILLNAD?
Effekter av undervisning i informationskompetens
Frågor som kommer att belysas: Skriver studenterna bättre uppsatser? Blir de mer anställningsbara? Sker en högre genomströmning? Vilka följder har övergången till digitala kurser? Går det överhuvudtaget att mäta sådana effekter?

Konferensen är en del i ett projekt som också innehåller en forskningsöversikt och vi har inbjudit ett par av de engelska forskarna från detta fält: Sharon Markless, KILT King´s Insitute for Learning and Teaching, King´s College, London och Sheila Webber, Department of Information Studies, University of Sheffield.

Inbjudan med program och anmälningsformulär finns här:
http://www.sub.su.se/omsub/visaevenemang.aspx?eid=94
Varmt välkomna!
Camilla Hertil-Lindelöw och Christina Tovoté, Stockhomls universitetsbibliotek