Content-Type: text/html
Dessa två böcker kanske är något:
 
Drömmen om den hälsosamma medborgaren :  folkuppfostran och hälsoupplysning i folkhemmet / Ulf Olsson
 
"Hälsoupplysning och folkhälsopropaganda har en lång historia i det svenska samhället. Myndigheterna har alltsedan mitten av 1700-talet intresserat sig för i vilken utsträckning människor lever ett så hälsosamt liv som deras omständigheter tillåter dem att göra. Den här boken behandlar de drömmar och föreställningar om den hälsosamma medborgaren som har formulerats i statliga utredningstexter om folkhälsofrågor och hälsoupplysning sedan mitten av 1930-talet. Författaren beskriver hur han, liksom de flesta som växte upp under 50- och 60-talen, fostrats att tro på det goda välfärdssamhället och dess utvecklingsmöjligheter. "Jag tillhör en generation som fått njuta av det moderna samhällets möjligheter till utbildning och hälso- och sjukvård för alla människor. Men trots detta har jag ofta, redan som barn, haft en känsla av att också mer eller mindre osynliga tvångsprocesser funnits invävda i de positiva sidor i samhällsutvecklingen. Mekanismer som i det godas namn sökt forma mitt sätt att tänka, känna och handla." Ulf Olsson är doktor vid Pedagogiska institutionen i Uppsala. Är också sedan många år anställd vid Högskolan i Gävle-Sandviken där han undervisar inom Friskvårdspedagogik." -text snodd från bokrecensioner.se

 
Kampen för folkhälsan :  prevention i historia och nutid / Gösta Carlsson, Ola Arvidsson (red)
 
"Nio författare hemmahörande inom olika specialområden presenterar utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv vad förebyggande hälsovård är, och ger exempel på områden som forskare bör ägna sig åt i framtiden. Boken riktar sig till personer aktiva inom forskning, utredning och planering inom hälsoområdet, till högskoleutbildningar inom vård, medicin och sociala sektorn." -text snodd från internetbokhandeln.se
 
/Daniel Mattsson
 
Den 2008-01-17 skrev Wenda Jones <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
Nån som har tips om hur man kan hitta något om "Friskvårdens historia"!?

Wenda Jones
Rodengymnasiets bibliotek
Norrtälje
Tel 0176-71487
Fax 0176-17675
[log in to unmask]talje.se" target="_blank">[log in to unmask]