Content-Type: text/html

Tack Daniel för dina synpunkter.

 

Vi har fört en del diskussioner om att erbjuda posterna via någon form av webbtjänst precis som du föreslår.

Vi har dock ingen publik tjänst färdig och har det inte heller med i planeringen för den närmaste framtiden.

 

Skicka dock gärna förslag och synpunkter på vilken funktionalitet en sådan tjänst bör erbjuda och så får vi se vad vi kan åstadkomma…

 

 

Christian Zeising

Teknikansvarig för bibliotekssystemet Regina

Kungl. biblioteket

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]

+46 8 4634022

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Daniel Forsman
Skickat: den 15 januari 2008 13:23
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Auktoritetsdatabas över nam nformer nu på webben

 

Hej!

Väldigt fint med auktoritetsdatabasen. Den skulle vara ännu finare om den fanns tillgänglig som en webbtjänst. Så att man t ex kan skicka in en fråga via en URL och få ett xml-svar. Om ni använder Regina kanske det är möjligt att använda ALEPHs X-server för att tillhandahålla en sådan tjänst?

 

Det skulle göra att man skulle kunna anropa auktoritetsdatabasen från externa system och tjänster istället för att söka sig in på KB:s webbplats och snirkla sig fram till databsen och skriva in sin förfrågan för att sedan gå till baka till den söktjänst där man behövde auktoriteten t ex från en lokal OPAC. Därifrån skulle man kunna tillhandahålla en "Du kan även prova att söka på... " med hjälp av databasen.

 

Vänliga hälsningar,

Daniel F

 

Daniel Forsman

Librarian

Jönköping University, Sweden

[log in to unmask]">[log in to unmask]

+46(0)36 101043

 

"Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.">>> Pia Leth <[log in to unmask]> 2008-01-15 11:14 >>>

KB presenterar härmed en auktoritetsdatabas över rekommenderade namnformer för personer, institutioner, titlar, orter och ämnesord.

Man når databasen från KBs hemsida http://www.kb.se/ , eller i A-Ö, eller För biblioteken - > Auktoritetskontroll.

 

Tidigare har denna information bara funnits tillgänglig för katalogisatörer som arbetar i LIBRIS katalogsystem (Voyager). Nu blir det en det en fri tjänst på nätet som kan användas av alla.  

Ämnesorden finns också i databasen Svenska ämnesord, men andra namnformer har inte tidigare varit sökbara på nätet.

 

 

 

Pia Leth,                                                                          Anders Cato

Koordinator för nationella katalogiseringsfrågor          Katalogiseringschef, Kungl. biblioteket