Content-Type: text/html
Hej!
 
På ett litet bibliotek i Östergötland har en låntagare kommit in och undrat om hon kan få låna boken "Pigg, smal och glad" som ljudbok. Biblioteket, som vill ge bra service, kollar upp om boken går att köpa som ljudbok. På Ad Libris finns den som tryckt bok och som ljudbok, men bara i mp3-format, som en nedladdningsbar fil. Man kan tänka sig att det är åt det hållet utvecklingen går. Ljudböckerna blir mp3-böcker istället för cd-böcker, det är smidigare och man slipper hantera en mängd skivor.
 
Men får då biblioteket köpa in mp3-boken som en fil och låna ut den till låntagaren? Och hur ska i så fall filen lånas ut? Den kan förstås inte läggas ut på hemsidan, men kan den sparas på bibliotekets dator och tankas över till låntagarens mp3-spelare? Eller sparas ned på en mp3-skiva och lånas ut?
 
I Östergötland har vi länsabonemmang på eLibs e-böcker, och jag vet efter att tidigare varit i kontakt med dem, att det ännu inte har löst sig med upphovsrättsfrågor och skydd av mp3-filer, så därför kan biblioteken ännu inte låna ut nedladdningsbara mp3-böcker på nätet. Men betyder det att biblioteket är förhindrad att köpa mp3-böcker direkt av bokhandeln på nätet, för att sedan låna ut den i någon form till låntagaren?
 
Om biblioteket inte får köpa en nedladdningsbar mp3-bok, för att sedan låna ut den, kan vi få en märklig situation,.där böcker alltmer börjar ges ut som mp3-böcker, men ej är åtkomliga för biblioteken att köpa in !!!  Skulle inte det bli helt oacceptabelt??
 
Så vad ska det lilla biblioteket i Östergötland svara låntagaren som vill låna boken "Pigg, smal och glad" som ljudbok, och då gärna som mp3-bok? Någon som har ett svar...

Bästa hälsningar
Birgitta Hellman Magnusson
 

___________________________________________________________

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning mot bibliotekens tjänster på nätet

Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18

Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
Hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se