Content-Type: text/html

Information från Svenska barnboksinstitutet (SBI)

januari 2008

 

 

22 januari. En kväll med Lennart Hellsing.
I ett samtal om författarskapet mellan Lennart Hellsing och SBI:s chef Jan Hansson porträtteras en av våra främsta författare i alla tider, alla kategorier.

Möjlighet att ställa frågor. Mejla frågor till Lennart Hellsing inför kvällen till [log in to unmask]">[log in to unmask]
Tid/Plats: kl.18, Lilla föreläsningssalen, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

Framträdandet kommer att finnas tillgängligt på Svenska barnboksinstitutets hemsida www.sbi.kb.se under våren.  

 

28 januari. Gunnel Linde och Ulf Löfgren

Gunnel Linde samtalar med Harriette Söderblom kl 18.00 - 18.45.

Kl. 19.00 – 20.00 föreläser Lars-Ove Östensson, författaren bakom boken Ulf Löfgren: barnboksförfattare och illustratör.

Tid/Plats: kl.18, Lilla föreläsningssalen, Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

 

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning

Nummer 1, 2008 har tema Norden och innehåller artiklar av Helen Høyrup, Danmark, om dansk barnlitteraturforskning igår och idag, Åse Marie Ommundsen, Norge, belyser existensiella frågeställningar utifrån två norska barnböcker och Anna-Maija Koskimies-Hellman, Finland, identifierar maktförehållanden, utifrån Michail Bachtins karnevalsteori, i två bilderböcker av Inger Edelfeldt respektive Tarja Lapintie och dessutom mängder av recensioner av nyutkommen nordisk teoretisk litteratur. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning utkommer i slutet av februari.

 

Call for papers: from mission:society to mission:ego

1960- och 70-talens barn- och ungdomsböcker uppfordrade läsarna till samhällsmedvetenhet och kollektiva uttryck. Idag är det snarare individen ("alla dessa jag") som står i centrum. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning vill stimulera till analyser av perspektivförskjutningen och den betydelse allmänlitterär och social förändring kan ha haft för det nya berättandet och för framställningen av de unga huvudpersonerna. Vetenskapliga artiklar på temat "From mission:society to mission:ego i barn- och ungdomslitteratur välkomnas därför till Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning 2009:1. Mer information på http://www.sbi.kb.se/barnbok.html

 

Bokprovning årgång 2007

Snart är det dags igen för Bokprovning. Från den 10 mars 2008 visas i SBI:s bibliotek den totala utgivningen av 2007 års barn- och ungdomsböcker. Utställningen pågår till den 17 april 2008. Precis som tidigare år (sedan 1993) presenteras en sammanställning över utgivningen i form av statistik, trender och tendenser. Även nästa år kommer Bokprovningen att turnera i landet.
I samband med Bokprovningen arrangeras öppna föreläsningar den 10 och 11 mars och den 13 mars genomförs Debutantdagen.

 

Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium

arrangeras den 12-14 mars. Temat är barn, kultur och konsumtion. Information fås via http://www.historia.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2390

 

Har du läst Anne på Grönkulla?

Vill du vara med i en antologi och berätta om din läsupplevelse?

Åsa Warnqvist, litteraturforskare vid Uppsala universitet, samlar i samarbete med BTJ förlag in läsupplevelser av Anne på Grönkulla och andra verk av den kanadensiska författaren Lucy Maud Montgomery (1874–1942). I bifogad pdf finns mer information om projektet. Skicka din läsupplevelse senast den 31 mars till:

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Mer information om SBI:s bibliotek, arrangemang och Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning  finns på www.sbi.kb.se

 

Lillemor Torstensson

[log in to unmask]

Om du vill bli prenumerant, eller vill bli bortplockad från nyhetsbrevslistan, skicka ett mejl till [log in to unmask]