Hej!

Här är senaste numret av Tentakel < http://www.tentakel.vr.se >.

Konkurrensen om forskningsmedel är hård och allt fler tycks frestas att tänja på de forskningsetiska reglerna. Läs i Tentakel om förslaget till en oberoende instans för att utreda misstänkt forskningsfusk – och fallen som visar varför en sådan behövs.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

 

 

Mer ur innehållet:

 

19 svenska forskare slåss i Bryssel

19 svenska forskare har gått vidare till en intervju i Bryssel för att slåss om pengarna i den första utlysningen från European Research Council, ERC.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2007-09/Artikelsida/?contentId=6315 >

 

"Vi måste samverka med bibehållen mångfald"

Karin Markides breda kompetens var avgörande när hon förordnades till rektor för Chalmers förra året. Hon tror på samarbete över gränser, inte på stordrift, för att öka kreativiteten på universiteten. Tentakel har träffat henne efter första året som rektor.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2007-09/Artikelsida/?contentId=6324 >

 

McNamara ny Erlander-professor

Grattis John McNamara, till Tage Erlanders gästprofessur!

– Tack, jag känner mig hedrad. Det finns en stark forskning i Sverige inom beteendevetenskaplig biologi, evolutionsbiologi och ekologi som är mina forskningsområden.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2007-09/Artikelsida/?contentId=6340 >

 

 

DEBATT

Universiteten måste våga profilera sig!

Claes Wohlin försvarar de små universiteten mot högskolekanslerns tanke att minska ner antalet till fem. Starka forskningsmiljöer kommer inte av sammanslagning, utan genom prioritering, menar han.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2007-09/Artikelsida/?contentId=6314 >

 

 

RECENSION

Nobelfysik i vardagen

”Boken är en slags detektivhistoria som till stora delar utspelar sig i ett fiktivt Mellansverige där många namn på personer och orter kan kopplas till nobelpristagare i fysik. Men den stilistiska kvaliteten är av låg nivå och det är oklart på vilket sätt detektivhistorien kan göra boken mer tillgänglig för en bredare målgrupp”, skriver recensenten och fysikern David Edvardsson.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2007-09/Artikelsida/?contentId=6320 >

 

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel - en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se