Content-Type: text/html

Har du bis-arkivalier?

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) och dess tidskrift bis har existerat sedan 1969. Det börjar bli dags att samla ihop material från enskilda aktivister, lokalgrupper etc innan mycket intressant riskerar skingras.

BiS inbjuder därför till ”arkivmöte” i Stockholm lördag 24 nov som pågår hela helgen. Start kl 13 lördag slut c:a  kl 15 på söndag. Alla välkomna. Tanken är att insamlat material ska ligga till grund för BiS arkiv, som förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. Här hålls också mötet: Upplandsgatan 4, vid ”LO-borgen”. Alla som har gamla BiS-protokoll (i original), Internbulletiner, annat skriftligt material som speglar verksamheten, foton, klipp ur tidningar, är välkomna att komma eller skicka till Mats Myrstener, ARAB, Box 1124, 111 81 Stockholm (tel 08-412 39 18). BiS-arkivet kommer att ligga till grund för den historik som ska skrivas till föreningens jubileum 2009. Välkomna att lämna in material eller kontakta Mats om var intressant material kan finnas!