Content-Type: text/html Marknadsföring av e-tjänster på biblioteket/heldagskurs
Hej

Nu är programmet klart för Marknadsföringskursen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Marknadsföring av e-tjänster på biblioteket/heldagskurs
Heldagskurs som Zuzana Helinsky håller i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. En praktisk workshop och inspirationsdag med tips och idéer och
som vänder sig till både universitets-, sjukhus- och folkbibliotek
Under dagen behandlas intern såväl som extern marknadsföring med många exempel ur levande livet.
Max 30 deltagare.

Tid: Måndagen den 17 december kl 9:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Medicinklinikens föreläsningssal, A6:04.
Kostnad: 1400 kr inkl. kursmaterial samt lunch och kaffe, ange ev. önskemål om specialkost
Anmälan till:  mailto:[log in to unmask],  tfn: 046 - 373022, mobil: 070 - 888 1103
Program:
<http://www.zuzh.com/svenska/Kursprogram_e-tjanster/kursprogram_e-tjanster.html>

Välkomna!
Zuzana Helinsky

-- 
--------------------------------------
Zuzana Helinsky, zh Consulting, mailto:[log in to unmask]  http://www.zuzh.com
Phone: +46 46 373022, mobile: +46 70 888 1103, Fax: +46 70 888 2222 
Address: Zuzana Helinsky, Dosvagen 96, SE-226 54 Lund, SWEDEN