[log in to unmask]"> [log in to unmask]">
             
  
                       
    

    
    

    
  
  

  
  
                               
    

SISTER Alert – maj/juni     ’07

    

Meddelanden från Institutet för studier av     utbildning och forskning      

    

 _____________________________________________________________________________

    

 

    

SISTER:s projektportfölj     under våren 2007 tar bl a. upp frågor som rör svensk humanistisk forskning,     utbildningars arbetslivsrelevans och företags samarbete med universitet och     högskolor.

    

 

    

SISTER Alert är institutets nyhetsbrev som når ca 2000 abonnenter     per e-post och per post. Fyra gånger om året informeras här om projekt,     publikationer och seminarier som fördjupas via länkar på institutets     hemsida www.sister.nu

    

 

    

För abonnemang eller avabonnemang av SISTER Alert kontakta [log in to unmask]">[log in to unmask]

    

 

    

Bästa     hälsningar

    

Hanna Petersson/informationsassistent

    

 

    

 _____________________________________________________________________________

    

 

    

     Innehåll

    

 

    

§              Utredning om svensk     humanistisk forskning

    

 

    

§              Vad kan staten lära     av en effektanalys av såddfinansieringsprogrammet?

    

 

    

§              Kunskapsöversikt av     utbildningars arbetslivsrelevans

    

 

    

§              KTH i Pakistan

    

 

    

§              Varför samarbetar     företag med universitet och högskolor?

    

 

    

§              Nya publikationer

    

 

    

§              Nya namn på SISTER

    

 

    

_____________________________________________________________________________

    

 

    

Utredning om svensk humanistisk forskning

    

Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens     Jubileumsfond och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning     och forskning (STINT) har gett SISTER i     uppdrag att genomföra en utredning om svensk humanistisk forskning. Syftet     är att studera dess ställning i det moderna forskningslandskapet, dess     styrkor och brister samt dess förutsättningar inför framtiden. Projektet     leds av Lars Geschwind och väntas pågå     fram till 31 januari, 2008.

    

 

    

Vad kan staten lära av en effektanalys av såddfinansieringsprogrammet?

    

VINNOVA har beställt en effektanalys av det s.k. såddfinansieringsprogrammet     av SISTER.  Programmet är ett offentligt stödprogram     vars syfte har varit att tillhandahålla tidig finansiering för utveckling     av en teknisk idé. Projektet leds av Enrico Deiaco och     Andreas Johnson

    

 

    

Kunskapsöversikt av utbildningars     arbetslivsrelevans

    

Hur vet högskolan att studenterna har rätt     färdigheter och kunskaper med sig ut i arbetslivet? Det är den övergripande     problematiken i en studie om utbildningarnas arbetslivsrelevans som SISTER genomför åt Sveriges     Kommuner och Landsting (SKL). De utbildningar som ska studeras är     sjuksköterskeprogrammet, lärarprogrammet samt utbildningen till     biomedicinsk analytiker.  Projektet     leds av Lars Geschwind.

    

 

    

KTH i Pakistan

    

KTH har fått en förfrågan från den pakistanska     staten att medverka vid uppbyggnaden av ett tekniskt universitet i     Pakistan. SISTER skall bidra med     underlag om projektets effekter på KTH: s organisation och varumärke.     Ansvariga på Sister är Enrico Deiaco     och Göran Melin.

    

 

    

Varför samarbetar företag med universitet och     högskolor?

    

SISTER har tillsammans med     Teknikföretagen utvecklat ett förslag till en studie med fokus på den     svenska forsknings- och innovationspolitikens utmaningar och effekter.     Syftet är att analysera hur svenska universitet och högskolor kan fungera     som värdeskapande partners åt svenska teknikföretag. Projektet leds av Anders Broström.

    

 

    

Nya Publikationer

    

SISTER har     på uppdrag av KTH utvärderat den s.k. befordringsreformens effekter på     verksamheten vid KTH.

    

SISTER har     även bidragit med en reflektion kring förhållandet mellan region och     högskola där erfarenheter från Västra Götaland fått stå till grund.

    

Peder Karlsson, Peter     Schilling och Andreas Högberg har     skrivit rapporten Det gäller inte bara     pengar, vi behöver även idéer, en studie av samverkanspraktik     vid fyra lärosäten.

    

Anders Broström     har skrivit Collaboration for competitiveness,     en studie av samarbetet mellan företag och universitet – högskola.

    

Ny artikel: Lööf, H och     Broström, A (2007),     “Does knowledge diffusion between Uiversity and Industry increase     Innovativeness?”, kommande i Journal of Technology     Transfer.

    

 

    

Nya namn på SISTER

    

Andreas Johnson ([log in to unmask]">[log in to unmask])     är ny vid SISTER. Han är nydisputerad i nationalekonomi vid Internationella     Handelshögskolan i Jönköping.

    

Karin Larsson ([log in to unmask]">[log in to unmask])     är ny projektledare. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och en fil.     kand. medie- och kommunikationsvetenskap.

    

Hanna Petersson ([log in to unmask]">[log in to unmask])     är ny informationsassistent.

    

 

    

_____________________________________________________________________

    

 

    

SISTER

    

Swedish Institute for Studies in Education and     Research

    

Institutet     för studier av utbildning och forskning

    

Drottning     Kristinas väg 33D

    

114 28 STOCKHOLM

    

Tel: 08 - 545 252 60