Content-Type: text/html

Är det inte osedvanligt naivt att tro att det överhuvudtaget är möjligt för bibliotekarier att "agera helt neutrala informationsförmedlare"? Finns det en "clean" bibliotekarieyta man kan klä på sig som fullkomligt döljer det man är innan? Eller är det rentav så att man ingenting är innan; att det är korset, turbanen eller piercingen som gör oss till åsiktsbärande individer?

Dumheter. Vi kan aldrig undgå att sända ut signaler av alla möjliga slag, oavsett vad vi har på oss, och oavsett hur mycket vi försöker att vara "representativa". Och just representativiteten, som någon tidigare påpekade, representerar väl så mycket.

Det finns flera bibliotekarier som har betytt fantastiskt mycket för mig under min uppväxt. Alla har de varit av det sjabbiga slaget!

Hälsar Karin, tillfälligt stridslysten student B&I