Content-Type: text/html
Hej!
 
Våra konsumetvägledare vill gärna ha ett eget ex av Prop 1989/90:89 (om ny konsumentköplag). Och den finns inte tillgänglig via Riksdagens dokument för utskrift. Biblioteket har det inbundna riksdagstrycket men vi vill gärna slippa kopiera pga sidantalet. Någon som kan skänka ett tryckt ex av proppen eller råkar ha en övertalig volym av det inbundna riksdagstrycket där den ingår.
 
Hälsningar/
Christian Forsell
Helsingborgs Stadsbibliotek
[log in to unmask]">[log in to unmask]
042-10 63 42