Content-Type: text/html Jag för min del tror inte att det är avsaknaden av kostymer som bidragit till bibliotekarieyrkets låga status, utan kanske snarare det faktum att det av tradition varit ett kvinnodominerat yrke och fortfarande är det. Som kommentar till själva debattfrågan kan jag som trebarnsmor känna att det är lite av dubbelmoral att vi först lär våra barn att det är insidan som räknas, att vi alla är unika men lika mycket värda, för att sedan genast börja tumma på det i olika sammanhang. Jag tror, som här nämnts tidigare, att det snarare är vårt bemötande av människor som är det viktiga.

Med vänlig hälsning

Mona-Lisa Wallin
vikarierande barn- och ungdomsansvarig
Folkbiblioteket Vilhelmina
Tele: 0940-141 62
E-post: [log in to unmask]