Content-Type: text/html Semiarium lärandemål

Här kommer nu det färdiga programmet för seminariet:

AVSLUTANDE SEMINARIUM FÖR PROJEKTET LÄRANDEMÅL FÖR INFORMATIONSKOMPETENS 31/1 2007

Arrangörer: Stockholms UB och Lärum, Lärarhögskolan Stockholm
Finansiärer: BIBSAM, NSHU och BIBNÄT 
Plats: Tillbergsalen, T-huset, Lärarhögskolan Stockholm
Tid: 10.00 – 15.00

PROGRAM

9.30 – 10.00    Samling och kaffe              

10.00 – 10.20   Inledning       
Christina Tovoté, projektledare, Stockholms universitetsbibliotek                      
Marie Lövgren, bibliotekarie, Lärum
och
Jan Hagerlid, tf chef, BIBSAM

10.20 – 10.50   Kvalitet och nya examensbeskrivningar
Clas-Uno Frykholm, avdelningschef, Utvärderingsavdelningen, Högskoleverket

10.50 – 11.20   Anställningsbarhet och generiska kompetenser
Seminarier vid Uppsala och Stockholms universitet
Mia Carlberg, Uppsala UB och Christina Tovoté, Stockholms UB

Kort paus

11.30 – 12.30   Projektrapporter från Lunds universitetsbibliotek
Karin Jönsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Informationskompetens inom HT-området vid Lunds universitet
Lena Landgren, Området för Humaniora och Teologi: Informationskompetens - ett lärandemål i högskoleutbildningen
Anna Wiberg, Juridiska fakulteten: Bolognadeklarationen och informationskompetens

12.30 – 13.30   Lunch

13.30 – 15.00   Seminarium kring erfarenheter och behov av stöd.
Diskussion om planer för fortsatt utveckling av högskolebibliotekens roll i Bologna-processen. Presentation av SUHF:s Forum för bibliotekschefers nya arbetsgrupp Bibliotekets roll i utbildningen och pedagogisk utveckling.

Anmälan senast 24/1 per e-post till: Marie Lövgren, LHS: [log in to unmask]
Ange önskemål om specialkost.
Den som redan anmält sig behöver inte göra det en gång till om man inte har särskilda önskemål om kost

Karta Lärarhögskolan:
http://www.lhs.se/LHS/Templates/Kartor____508.aspx

Välkomna!

Christina Tovoté
SUB