Content-Type: text/html Mitt första jobb (som ansvarig på ett litet folkbibliotek) direkt efter utbildningen fick jag utan problem, vad jag vet, i Storuman trots(?) piercing och 3mm-snagg. Jag jobbar nu som bibliotekschef i Vilhelmina och jag har inte hört att min piercing ska vara något problem. Så, ett tips till dem som av någon obskyr anledning blir nekade arbete på grund av kroppsutsmyckning: sök jobb i Västerbottens inland - där får man som bekant "vara sig själv".

mvh
Lina Forsebrant
Vilhelmina


Michael Körnemark <[log in to unmask]> skrev den 14 januari 2007 klockan 09:42 +0000:
Hej alla användare av BIBLIST,

Jag har under senare tid börjat fundera kring en fråga av personlig
estetisk art som samtidigt kan ha
inverkan på mitt framtida yrkesutövande.

Saken är den, att jag funderar på att skaffa mig en tatuering (jag
arbetar själv som bibliotekarie).
Eftersom man vid arbete i en informationsdisk skall vara representativ
och prydlig, har jag kommit att fundera över
huruvida det finns någon slags policy på chefsnivå på landets bibliotek,
att man exempelvis väljer att i första hand inte
anställa unga bibliotekarier som har en (eller flera) tatueringar
och/eller har piercingar. Framför allt undrar jag vad andra människor
i branschen har för uppfattning om huruvida jag försämrar mina framtida
chanser till anställning, om jag exempelvis råkar ha ett motiv tatuerat
på insidan av höger underarm...

Personligen anser jag att det bör vara högt i tak såväl bokstavligt som
bildligt på våra svenska bibliotek, och att såväl besökare som personal
bör representera ett
tvärsnitt av Sveriges befolkning ur såväl köns-som klass-och kulturellt
perspektiv.

Om det finns någon slags policy (eller oskriven regel) kring frågor som
dessa, vore det snällt om någon initierad hade lust att berätta detta.
Om det saknas en policy, är väl följdfrågan, om det inte borde skapas en?

Tacksam för svar,

Med vänliga hälsningar,

Michael Körnemark,

Vik. skolbibliotekarie.