Content-Type: text/html
Med tanke på att tatueringar nuförtiden är mer folkliga än vita plastmöbler, Bingolotto och Tomas Ledin tillsammans torde det väl i en snar framtid vara omöjligt att hitta någon människa, oavsett yrkesgrupp, som INTE är tatuerad.
/John Carlsson
(som naturligtvis tycker att vem som helst ska få se ut hur den vill)Michael Körnemark <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2007-01-14 09:42
Sänd svar till
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Till
[log in to unmask]
Kopia
Ärende
[BIBLIST] En fråga gällande policy (uttalad s om outtalad) på svenska bibliotek gälland e de anställdas utseende

Hej alla användare av BIBLIST,

Jag har under senare tid börjat fundera kring en fråga av personlig
estetisk art som samtidigt kan ha
inverkan på mitt framtida yrkesutövande.

Saken är den, att jag funderar på att skaffa mig en tatuering (jag
arbetar själv som bibliotekarie).
Eftersom man vid arbete i en informationsdisk skall vara representativ
och prydlig, har jag kommit att fundera över
huruvida det finns någon slags policy på chefsnivå på landets bibliotek,
att man exempelvis väljer att i första hand inte
anställa unga bibliotekarier som har en (eller flera) tatueringar
och/eller har piercingar. Framför allt undrar jag vad andra människor
i branschen har för uppfattning om huruvida jag försämrar mina framtida
chanser till anställning, om jag exempelvis råkar ha ett motiv tatuerat
på insidan av höger underarm...

Personligen anser jag att det bör vara högt i tak såväl bokstavligt som
bildligt på våra svenska bibliotek, och att såväl besökare som personal
bör representera ett
tvärsnitt av Sveriges befolkning ur såväl köns-som klass-och kulturellt
perspektiv.

Om det finns någon slags policy (eller oskriven regel) kring frågor som
dessa, vore det snällt om någon initierad hade lust att berätta detta.
Om det saknas en policy, är väl följdfrågan, om det inte borde skapas en?

Tacksam för svar,

Med vänliga hälsningar,

Michael Körnemark,

Vik. skolbibliotekarie.