Content-Type: text/html

Piteå stadsbibliotek började låna ut TV-spel i oktober 2006. Vid årsskiftet låg nyttjandegraden (=antal utlån per spel) på 4,42. För 2007 lär det bli väsentligt högre. Kontakta undertecknad för vidare information.

 

Hälsningar

 

Micael Jonsson

Bibliotekarie

Piteå stadsbibliotek

0911-69 67 82

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Jenny Lidén Sjölund

Skickat: den 26 januari 2007 09:49

Till: [log in to unmask]

Ämne: [BIBLIST] TV-spel på folkbibliotek

 

Hej!

 

Jag skulle till min magisteruppsats vilja få tips på folkbibliotek som har utlån av tv-spel. Jag skulle också vilja veta om det finns folkbibliotek som har tagit ett aktivt beslut om att avstå ifrån utlån av tv-spel.

 

Tack på förhand!

 

Jenny Lidén Sjölund

B&I-student vid Uppsala universitet