Content-Type: text/html

Boka in den 12-13 april 2007 i almanackan!

 

för

 

Mötesplats Open Access – erfarenheter, idéer och planer

 

Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se i samverkan med KTH – Vetenskaplig information och lärande, inbjuder till informations- och diskussionsdagar på KTH:s bibliotek, från klockan 10.15 den 12 april till klockan 12.30 den 13 april.

 

Målgrupp: Alla som arbetar med att tillgängliggöra högskolornas vetenskapliga publicering, i form av fulltextarkiv, publiceringsdatabaser, e-tidskrifter etc.

 

Det sjuder av aktiviteter och idéer på högskolorna bland dem som jobbar med dessa frågor. Syftet är att erbjuda en mötesplats för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte. Vi kommer att varva olika slag av presentationer;  i plenarsessioner, i smågrupper i mindre rum och vid arbetsstationer. Smågrupper och arbetsstationer går parallellt med varandra men inte med plenarsessioner, för att alla deltagare ska kunna ta del av hela innehållet.

 

Har Du eller Din institution någon form av projekt, idé eller verksamhetsutveckling ni vill berätta om, välkommen att anmäla detta till den arbetsgrupp som planerar konferensen:

Carin Björklund, GUB, Gunnar Carlsson, KTHB, Jan Hagerlid och Inger Klondiras, KB.

 

Inbjudan att presentera gäller både dem som har projektbidrag från OpenAccess-programmet och dem som finansierar sina insatser på annat sätt.

 

Skicka en rubrik och en kort beskrivning på cirka tio rader till:

[log in to unmask]  

 

Så fort som möjligt, men senast den 16 februari.

 

Ange också vilken presentationsform du föredrar:

-         plenar (max 100)

-         smågrupp (10-20 pers)

-         arbetsstation

 

Ett slutligt program kommer att skickas ut senast i början av mars. En deltagaravgift som täcker fika och måltider kommer att tas ut.

 

 

 

 

___________________________
Inger Klondiras,
Information Officer
Kungl. biblioteket - National Library of Sweden
BIBSAM - National Co-ordination and Development
Box 5039, SE-102 41 Stockholm, Sweden / Visiting address: Biblioteksgatan 29
[log in to unmask]">[log in to unmask] - www.kb.se/bibsam/
Phone: + 46 8 463 42 72, + 46 8 463 43 64; mobile: + 46 73 917 33 59; fax: + 46 8 463 42 74