Content-Type: text/html Bäste Miguel Anser Du att ett stort politiskt samhällsproblem inte ska speglas i bibliotekens samlingar? Hur ska vi som medborgare kunna de- battera nynazism utan att ta del av deras åsikter? Ditt resonemang kring polisanmälan är intressant men troligen inte riktigt. Så länge tidskriften tillåts utkomma så innebär det väl att inga lagar överskridits även om lagar tangeras. Kontroversiellt material bör kunna finnas på bibliotek och i kataloger. Det skrämmande är om det inte finns. Demokrati innebär debatt och diskussion. Förbud och polisanmälningar är inte den rätta vägen. Jan Miguel Benito wrote: > Jan vantolkar min korta kommentar. > Jag skrev "Allt som bevaras finns inte i LIBRIS och behöver inte heller finnas." > Behöver "inte finnas i LIBRIS", men det ska bevaras, naturligtvis. Liksom man bevarar en massa pornografisk litteratur på KB utan att den blir katalogiserad i LIBRIS. > > Inget bibliotek ska behöva exponera detta material till biblioteksanvändarna. > > Censur? Inte av det slag som Jan tänker på, hoppas jag. Det mesta som går att läsa i Den svenske nationalsocialisten, liksom i en del andra skrifter som nazistiska och rasistiska organisationer publicerar, tangerar det vi betecknar som "hets mot folkgrupp", som är ett brott i Sverige. Ska detta material katalogiseras och läggas ut på bibliotekens tidskriftsavdelningar? Absolut inte. Principiellt kan vem som helst göra en polisanmälan och begära att materialet plockas bort med jämna mellanrum, om inte varje gång ett nytt nummer av tidskriften anländer till biblioteket. > > Miguel Benito > > > > ------------------- > Miguel Benito > Högskolan i Borås > 501 90 Borås, Suecia > [log in to unmask] > http://www.taranco.eu/ > http://www.immi.se/ > >>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 04/01/07 14:59 >>> >>>> > Noterar att KB och Lund bevarar pliktexemplar > av en av dom två tidskrifterna. Det förvånansvärda > är att ingen av tidskrifterna finns vid något annat > bibliotek, vilket tydligen enligt Miguel innebär att > jag saknar perspektiv. > > Jag ryser lite över uttrycket "behöver inte heller > finnas" vilket jag tolkar som censur av antidemokratisk > litteratur. Det är ett perspektiv jag inte kan dela. Det > är inte vår uppgift att avgöra vad som ska finnas eller > inte. Intressanta fenomen och rörelser i tiden bör > bibliotek dokumentera. Det vore bedrövligt om detta > enbart gjrodes av säkerhetspolisen som förövrigt gick > ett ut en intressant skrift om fenomenet vit makt som > bevarats vid samtliga pliktbibliotek > > http://www.sakerhetspolisen.se/Publikationer/Vit_makt_broschyr.pdf > > > > > Jan > > > > > > > >> Även om jag föregriper KB:s svar tycker jag att Jan saknar perspektiv i >> det här fallet. Allt som bevaras finns inte i LIBRIS och behöver inte >> heller finnas. >> >> Miguel Benito >> >> >> >> ------------------- >> Miguel Benito >> Högskolan i BorÃ¥s >> 501 90 BorÃ¥s, Suecia >> [log in to unmask] >> http://www.taranco.eu/ >> http://www.immi.se/ >> >>>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 04/01/07 10:09 >>> >>>>> >> Klippt ur NewJour utan kommentar >> men med anmärkningen att tidskriften >> inte finns i Libris Varför inte? >> >> Även Info-14 finns sedan 2003 fritt >> tillgänglig pÃ¥ nätet. Men inte i Libris. >> Varför inte? >> >> Har inte KB ett ansvar för att även >> denna del av "kulturarvet" bevaras? >> >> Jan >> >> >> >> Den svenske nationalsocialisten >> >> http://www.den-svenske.com/tidningen.shtml >> >> Publisher: Nationalsocialistisk front >> >> Den svenske nationalsocialisten means The Swedish National Socialist. It >> is >> the newspaper of the organisation Nationalsocialistisk front (National >> Socialist Front). >> >> ISSN: 1651-9159 >> >> Den Svenske Nationalsocialisten >> Box 198 >> 371 24 Karlskrona >> >> Email: [log in to unmask] >> >> Content freely accessible online and in PDF format. >> >> Current Issue: Nr 2:2005 >> >> Date: 28 December 2006 >> >> >> > > -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]