Content-Type: text/html Jag delar Mona-Lisas åsikt om att yrket har låg status (låg lön) pga att det är ett kvinnodominerat yrke inom offentlig förvaltning. Svensk biblioteksförening borde jobba med frågan om hur sned- vridningen kan brytas. Det är inte bara en fråga om status utan även en fråga om jämställdhet och könsdiskriminering. Jan Mona-Lisa Wallin wrote: > Jag för min del tror inte att det är avsaknaden av kostymer som > bidragit till bibliotekarieyrkets låga status, utan kanske snarare det > faktum att det av tradition varit ett kvinnodominerat yrke och > fortfarande är det. Som kommentar till själva debattfrågan kan jag som > trebarnsmor känna att det är lite av dubbelmoral att vi först lär våra > barn att det är insidan som räknas, att vi alla är unika men lika > mycket värda, för att sedan genast börja tumma på det i olika > sammanhang. Jag tror, som här nämnts tidigare, att det snarare är vårt > /bemötande/ av människor som är det viktiga. > > Med vänlig hälsning > > Mona-Lisa Wallin > vikarierande barn- och ungdomsansvarig > Folkbiblioteket Vilhelmina > Tele: 0940-141 62 > E-post: [log in to unmask] -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]