Content-Type: text/html Hej, 2004 utgav förlaget Blackwell skriften A companion to Digital Humanities. Sju bibliotek har anskaffat den. Vilket är hedervärt och visar på att ämnet är angeläget. Ibland får man en känsla av att allt kretsar bara kring elektroniska STM tidskrifter. Ur förvärvsbudgetsynpunkt är detta riktigt för dessa tidskrifter har blivit gökungar som urholkar bibliotekens förvärv. Allt mindre medel går till humaniora och samhällsvetenskap. Alliance of Digital Humanities har gett ut ovannämnda skrift på nätet, fritt till- gänglig för alla. http://www.digitalhumanities.org/companion/ Helgläsning kanske? Jan På måndag finns den tillgänglig via Libris. -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]