Content-Type: text/html Portal över vetenskapliga svensk tidskrifter saknas sedan många år trots att alla tycks uppskatta Berlin- deklarationen om fri publicering. Det finns länder som faktiskt kommit längre och skapat sådana portaler, exempelvis håller Kroatien på att bygga upp den sådan av utbildningsministeriet. Portalen omfattar 101 tidskrifter och 77% av 4992 artiklar är fritt tillgängliga. Noterbart är att även humaniora och samhällsvetenskap finns representerade och inte bara omfattar tidskrifter utgivna av universitets och högskolor. Hur många år ytterligare ska vi få vänta? Jan -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]