Content-Type: text/html Om ett bibliotek får sin köpkraft halverad jämfört med 2002 hur klarar det biblioteket sin informationsförsörjning? Det medicinska biblioteket i Münster är i den situationen. Biblioteket är ett av dom främsta medicinska biblioteken i Tyskland och brukar hamna högst i popularitet i dom årliga undersökningarna som görs. Varje år gör biblioteket en undersökning av relationen mellan kostnad och användning för alla licensierade tidskrifter. Nyligen slöt man ett avtal med Elsevier för 2007-2009 som omfattade dom hårda kärntidskrifterna. Det var inte 1800 titlar utan 110. Det är märkligt om man jämför detta med förhållandet i Sverige där samtliga 1800 ScienceDirect titlar anses behövas vid 36 svenska bibliotek under 2006-2010. Handlar det bara om att svenska bibliotek har råd och att den svenska kronan är stark? Spelar användning ingen roll? Är inga titlar marginella? Varför publicerar inget bibliotek någon använd- ningsstatistik på titelnivå? Jan http://cgi.uni-muenster.de/exec/ZBMed/news.php?newsid=350 Einige Zeitschriften des Elsevier-Verlags sind seit Anfang diesen Jahres an der Universität Münster definitiv nicht mehr zugänglich. Es handelt sich dabei um Titel, die von der Zweigbibliothek Medizin für den Vertragszeitraum 2004-2006 günstig dazugekauft werden konnten, aber nicht zum Kern des Zeitschriftenbedarf der Fakultät gehörten. Für den "harten" Kern von ca. 110 Elsevier-Titeln konnte ein neuer Vertrag für 2007-2009 abgeschlossen werden. Die zusätzlichen, von der Medizinischen Fakultät als marginal bezeichneten Zeitschriften wurden dagegen nicht verlängert. Der Grund liegt einzig und allein in der finanziellen Situation der Zweigbibliothek, die sich in der Zwischenzeit weiter gegenüber den Vorjahren verschlechtert hat. So verfügt die ZB Med nur noch über 50% der Kaufkraft von 2002 und muß sich darauf konzentrieren, den Kernbedarf der Fakultät sicherzustellen. Dazu wertet die ZB Med jedes Jahr das Kosten/Nutzen-Verhältnis jeder lizenzierten Zeitschrift aus und publiziert die Hits und Nieten in Ihrer Zeitung "med information" (übrigens als einzige Medizinbibliothek in Deutschland) -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]