Content-Type: text/html

Som nyt medlem af OCLC Members Council skal jeg her kort rapportere fra mit første Council-møde som afholdtes d. 29.-31. oktober i Dublin, Ohio. Sammen med 6 andre delegater repræsenterer jeg OCLC PICA i Council som har i alt 66 medlemmer. Det er første gang de nordiske lande er repræsenteret i Council som mødes tre gange årligt, og hvis vigtigste opgave er, at medlemsbibliotekernes synspunkter bliver hørt på højeste niveau indenfor OCLC. Som medlem af Council har man således også pligt til at informere sit bagland samt til at viderebringe ønsker mv herfra til OCLC.

Man kan læse meget mere om Members Council’s opgaver mv på http://www.oclc.org/memberscouncil/default.htm

 

I løbet af de tre dage hvert møde varer, afvikles et tætpakket program der veksler mellem møder i Discussion Groups (jeg deltager i Global Discussion Group) , møder i Library Groups (Academic Libraries for mit vedkommende), møder sammen med ens netværk (OCLC PICA), møder i Interest Groups (her deltager jeg i Ressource Sharing) og selve Council møderne. Desuden er der indlæg ved særligt inviterede talere som beskæftiger sig med mødets tema som denne gang var ”OCLC Organizational Dissonance: The New Harmony”.

 

For mange af de oprindelige OCLC medlemsbiblioteker hjemmehørende i Nordamerika er det noget af en forandring at antallet af delegater fra Europa og Sydafrika (som er OCLC PICAs geografiske område) pludselig stiger i takt med at antallet af bibliografiske poster som leveres til WorldCat øges fra denne region. Fordelingsnøglen der anvendes ved tildeling af delegater benytter nemlig antallet af leverede bibliografiske poster som et vigtigt element, og da den største ekspansion af WorldCat nu sker udenfor Nordamerika må fordelingen af delegater naturligvis afspejles heraf. I 2008 vil OCLC PICA således få ret til at udpege 8 af Councils 66 medlemmer. For at kunne vælges til Council må ens institution være såkaldt Governing Member af OCLC – altså katalogiserende medlem. Desværre er antallet af biblioteker i de nordiske lande der leverer poster til WorldCat yderst begrænset (måske det kun er Danmarks Pædagogiske Bibliotek) på trods af at OCLC nu tilbyder at modtage, klargøre og indlæse posterne i WorldCat ganske gratis.

 

I sin rapport til Council kunne OCLC’s præsident og CEO Jay Jordan ellers berette, at WorldCat vokser med ekstraordinær hastighed. Indtil oktober var basen bare i 2006 vokset med 12 millioner bibliografiske poster til nu i alt 76 millioner poster. Dette skyldes ikke mindst indlemmelsen af samtlige poster fra det tyske nationalbibliotek samt den hollandske centralkatalog.

Et af de vigtigste tiltag har været at gøre den totale WorldCat gratis tilgængelig på Internettet via worldcat.org www.worldcat.org

 

Interesserede kan finde et mere fyldestgørende referat af oktober måneds Member Council her http://www5.oclc.org/downloads/design/abstracts/11132006/memberscouncil.htm

 

Næste OCLC Members Council afholdes d. 5.-7. februar 2007 i Quebec, Canada. Kontakt mig gerne for evt. spørgsmål eller emner som ønskes viderebragt.

 

Venlig hilsen og godt nytår

 

Poul Erlandsen

Afdelingsleder / Head of Dept.
Dokumentlevering & Samlinger/ Document Access Services & Collection Management
Danmarks Pædagogiske Bibl. / National Library of Education
Postbox 840 / PO Box 840
2400 København NV / DK-2400 Copenhagen NV
Danmark / Denmark

Tlf. 88 88 93 06 / Phone +45 88 88 93 06
Mobil 26 30 66 78 / Cell +45 26 30 66 78
Fax 88 88 93 92 / Fax +45 88 88 93 92
WWW <
http://www.dpb.dpu.dk>