Content-Type: text/html Meddelande

Vetenskapen blev ju humanismens död. Numera omformar man verkligheten till att passa bestämda syften, läs datorn i stället för hjärnan.

 

 


Från: Svensson Peter [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 28 december 2006 13:56
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

 

Ordet domän kommer från latinets dominium vilket betyder äganderätt eller egendom. I överförd bemärkelse används begreppet för att beteckna ett "verksamhetsfält" inom exempelvis inom matematiken och datavetenskapen, där som beteckning på olika datatyper. Begreppet används även inom andra vetenskapliga, men även allmänna, områden i betydelsen att vara något övergripande för ett visst område.

Domänanalys som Birger Hjørland formulerar är en metod inom informationsvetenskapen. Hjørland menar att domänanalysens syfte är att få förståelse för den information som finns inom en viss kunskapsdomän eller ett visst diskursområde.

Analysen består i att studera olika kunskapsdomäners eller diskursers organisering av kunskap, språkbruk, kommunikationsformer och så vidare för att få en helhetsbild av domänens eller diskursens historiska, vetenskapliga och samhälleliga kontext. (Saxat ur Hanna Hellsten, Information och folkbibliotek...)

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Carl-Henrik Berg
Skickat: den 28 december 2006 13:34
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Ge mig en konkret definition, tack, den som kan. Vad är domänanalys annat än analys av en vald domän? Det vill säga: I grund och botten ingenting annat än rätt och slätt en traditionell undersökning av ett valt forskningsfält?

 

Carl-Henrik Berg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]]För Krister Johannesson
Skickat: den 28 december 2006 13:15
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Här är ett par referenser till artiklar som kan belysa Hjörlands domänanalys:

Hjörland, B., & Albrechtsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: Domain-analysis. Journal of the American Society for Information Science (JASIS), 46(6), 400-425.

Hjörland, B. (2002). Domain analysis in information science: Eleven approaches - traditional as well as innovative. Journal of Documentation, 58(4), 422-462.

God fortsättning
önskar
[log in to unmask]-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services on behalf of Svensson Peter
Sent: Thu 2006-12-28 13:10
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap

Må så vara att det är ett välkänt forskningsbegrepp men det är samtidigt ett begrepp som används inom en mångfald olika områden (domäner) och därmed har begreppet en mångfald olika betydelser. För B&I är det väl närmast Hjörlands använding av begreppet som ligger närmast till hands.
/Peter Svensson


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Gunilla Mosén
Skickat: den 28 december 2006 13:05
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskap


Vår vän Google ger 250 träffar på domänanalys, ordet verkar vara ett
välkänt forskningsbegrepp som beskriver metod vid digital arkivering
men kolla själv!
Gunilla M
Men stopp nu... Vad är domänanalys? Börjar inte frosseriet i luddiga
begrepp med sken av vetenskaplighet gå lite över styr nu?
Eller är det bara jag som tjänner så? Hursomhelst vill jag ha en skarp
definition av detta begrepp! Nu!

Carl-Henrik Berg
Strängnäs bibliotek


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]]För Kerstin Rydbeck
Skickat: den 22 december 2006 17:15
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] disputation i biblioteks- & informationsvetenskapDisputation i biblioteks- & informationsvetenskap i Uppsala

Lördagen den 13 januari disputerar Ulrika Kjellman, vår första
doktorand i biblioteks- & informationsvetenskap vid Inst. för ABM, i
Uppsala.

Ulrikas avhandling har titeln:

Från kungaporträtt till läskettikett: en domänanalytisk studie över
Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot
katalogiserings- och indexeringsfrågor .

Disputationen äger rum kl 10 i sal Minus, Museum Gustavianum. Ingång
sker från gatan, mitt emot domkyrkans huvudingång.

Den som är intresserad av att införskaffa avhandlingen kan kontakta
Riitta Mertanen, tel: 018-471 79 76, [log in to unmask]

Med vänlig hälsning och en tillönskan om en God jul och ett Gott nytt
år!
/Kerstin RydbeckKerstin Rydbeck, universitetslektor och prefekt
Inst. för ABM, Uppsala universitet
Postadress:
Box 625, 751 26 Uppsala
Besöksadress:
Engelska parken. Humanistiskt centrum.
Thunbergsvägen 3H
Tel: 018-471 79 78, fax: 018-471 15 89
e-post: [log in to unmask]
URL: www.abm.uu.se <http://www.abm.uu.se/>