Content-Type: text/html
Disputation i biblioteks- & informationsvetenskap i Uppsala

Lördagen den 13 januari disputerar Ulrika Kjellman, vår första doktorand i biblioteks- & informationsvetenskap vid Inst. för ABM, i Uppsala.

Ulrikas avhandling har titeln:

Från kungaporträtt till läskettikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor .

Disputationen äger rum kl 10 i sal Minus, Museum Gustavianum. Ingång sker från gatan, mitt emot domkyrkans huvudingång.

Den som är intresserad av att införskaffa avhandlingen kan kontakta Riitta Mertanen, tel: 018-471 79 76, [log in to unmask]

Med vänlig hälsning och en tillönskan om en God jul och ett Gott nytt år!
/Kerstin Rydbeck

Kerstin Rydbeck, universitetslektor och prefekt
Inst. för ABM, Uppsala universitet
Postadress:
Box 625, 751 26 Uppsala
Besöksadress:
Engelska parken. Humanistiskt centrum.
Thunbergsvägen 3H
Tel: 018-471 79 78, fax: 018-471 15 89
e-post: [log in to unmask]
URL: www.abm.uu.se