Content-Type: text/html

Tack för en fin julklapp biblioteket.se och boktips.net !

 

 

Att mobilisera alla våra krafter för att erbjuda bibliotekens samlade kompetens är ett mycket bra steg åt rätt riktning.

Vi hoppas att samarbetet växer och fler bibliotek vill vara med så att vi får en nationell resurs.

Önskar lycka till

Lousia Hatamian

 

Lousia Hatamain

Projektledare för Limitprojektet

telefon: 076- 123 12 06

www.limitprojektet.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Örjan Hellström
Skickat: den 21 december 2006 15:58
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

 


PRESSMEDDELANDE 21 december 2006

Boktips.net och Biblioteket.se i samarbete

Idag är bibliotekspersonalens kunnande oftast osynligt på bibliotekens hemsidor och kataloger. Bibliotekspersonal och användare tvingas istället att leta efter tips, sammanhang och fördjupning på andra ställen.

För att kunna erbjuda en kvalitativ service behöver personalen på biblioteken själva synliggöra sin samlade kompetens med hjälp av effektiva verktyg i rätt sammanhang.

Boktips.net är ett samarbete mellan svenska folkbibliotek utifrån ett initiativ i Västra Götaland. För närvarande ger ett femtiotal bibliotek tips på intressanta böcker som finns att låna.

Projekt Biblioteket.se inom Stockholms Stadsbibliotek tar ett helhetsgrepp på folkbibliotekets roll i den digitala kanalen genom att tillgängliggöra bibliotekets samlade kompetens, service och utbud i det virtuella mötet. Biblioteket.se´s användare får helt nya möjligheter till interaktion och delaktighet, bl a med hjälp av taggar, gästbok, egna recensioner, betyg, diskussioner, bokcirklar, RSS-bevakningar etc.

Boktips.net och Bibilioteket.se kommer under 2007 söka medel för att utveckla utbytet av boktips och beskrivningstexter. Syftet är att skapa en nationell resurs som kan användas på alla deltagande bibliotek. Samarbetet väntas ge en större volym, kostnadseffektivitet samt ett ökat kompetensutbyte mellan biblioteken, genom exempelvis gemensamma strategier och utbildningsinsatser.

Örjan Hellström, Konsulent, Regionbibliotek Västra Götaland, [log in to unmask], 031-705 16 91

Gunnar Südow, Konsulent, Regionbibliotek Västra Götaland, [log in to unmask], 031-705 16 84

Mats Hernvall, Chef Virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek, [log in to unmask], 08 - 508 311 50

Daniel Andersson, Projektledare Biblioteket.se, Stockholms stadsbibliotek, [log in to unmask], 0733 - 580 380

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Boktips.net är ett samarbete mellan svenska folkbibliotek med stöd från Kulturrådet. För närvarande ger ett femtiotal bibliotek tips på intressanta böcker som finns att låna. Boktips.net var ursprungligen ett initiativ i Västra Götaland. I en andra fas av projektet samverkar nu Regionbibliotek Västra Götaland, Länsbibliotek Skåne och Länsbiblioteket Västernorrland kring gemensamma skrivarutbildningar för bibliotekspersonal och en fortsatt utveckling av tjänsten.
Mer information om projektet: http://www.bibl.vgregion.se/regionbibliotek/boktips

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stockholms stadsbiblioteks projekt Biblioteket.se initierades 2004 med syftet "Att synliggöra bibliotekets kompetens, service och utbud i det virtuella mötet"

Från låntagare till deltagare - Bibliotekets användare får helt nya möjligheter till interaktion och delaktighet, bl a med hjälp av taggar, gästbok, egna recensioner, betyg, diskussioner, bokcirklar, RSS-bevakningar etc.

Den ordinarie personalens delaktighet är central och ett omfattande internt arbete har bedrivits sedan 2005 för att skapa innehåll i form av beskrivningstexter, teman, listor samt att definiera samband mellan olika böcker, skivor, filmer etc.

"Katalogen" och webbplatsen var tidigare separerade men fungerar nu som en integrerad helhet för att möta kraven på sammanhang och enkelhet.

Biblioteket.se lanseras 14/2 2007. Demo och blogg finns redan nu på http://www.biblioteket.se----------------------------------------

Örjan Hellström
Konsulent, webbredaktör (www.bibl.vgregion.se)
Regionbibliotek Västra Götaland
Regionens hus
405 44 Göteborg
Tel: 031-705 16 91
Mobil: 0703-63 20 32
Fax: 031-711 16 99
Besök: Kungsgatan 42
E-post: [log in to unmask]
Webb: http://www.bibl.vgregion.se/regionbibliotek/örjan