Content-Type: text/html
Nätverket NYBSO (NYutbildade Bibliotekarier i SydOst) har startat en blogg, Nybsonytt (http://nybsonytt.blogspot.com/). Syftet med nätverket är att föra en diskussion om hur man bäst kombinerar ny kunskap med erfarenhet och kunskap som redan finns ute på arbetsplatserna, oavsett bibliotekstyp. Även studenter är välkomna att gå med i nätverket. Om man finns i den sydöstra delen av Sverige, kan man delta i de träffar som ordnas. Men alla är välkomna att delta i diskussionerna på bloggen. Någon definition för nyutbildad har vi inte, det är behovet som styr.
 
Välkommen att delta!
Maria Lundqvist

=================================
Länsbibliotek Sydost
Box 1202
351 12 Växjö
tfn: 0470-79 60 70
fax: 0470-79 69 92
mobil: 0734-47 19 71
skype: ladystarlight99
e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

http://www.lansbiblioteksydost.org/

 


Detta epostmeddelande inklusive eventuella bifogade filer har viruskontrollerats av Växjö kommun.

This e-mail message has been scanned for Viruses and Content and cleared by Växjö kommun.