Content-Type: text/html
Vänd på resonemanget: Om det är ett barn, en flicka, som far illa - när har vi anmälningsplikt? Många bibliotek fungerar delvis som skolbibliotek och där kan man tänka sig att det råder samma anmälningsplikt som inom skolan, men jag vet inte vad som gäller för folkbibliotek.
 
Hälsningar Erik Boström
 

 
Den 2006-12-20 skrev Jonas Malm <[log in to unmask]">Jonas[log in to unmask]>:
Hej!

Om varför låntagarregistret överhuvudtaget var aktuellt:

Eftersom (det förmodade) brottet skedde här i våra lokaler var det naturligt för flickan att ta kontakt med bibliotekets personal och be om hjälp med att identifiera mannen. Då jag mindes en del av hans namn kunde jag m.h.a. registret lätt ta reda på resten. Det behövdes ingen bild eller något lånekort för det. Det är ett litet folkbibliotek där många av låntagarna är kända både till utseende och namn...

Polisen skulle kanske lyckats få tag på mannen i vilket fall - men allting skulle ju gå så mycket lättare med hjälp av låntagarregistret. Frågan var om jag hade rätt att hämta och lämna ut uppgifterna.

Nu verkar det ju som att låntagarregister är offentliga, med undantag för uppgifter om lån och reservationer. Själv trodde jag nog att ett bibliotek aldrig skulle lämna ut några uppgifter om låntagare; att alla tryggt ska kunna skriva in sig - även t.ex. någon som flytt(at) från en misshandlande partner och inte vill att han/hon ska få reda på det nya telefonnumret. Det finns kanske bra sätt (hoppas verkligen det!) att skydda de låntagare som behöver det - har inte hunnit läsa Broms bok ännu.

MvH

Jonas


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]]För Svensson Peter
Skickat: den 20 december 2006 13:27
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på
låntagare?


Jag undrar detsamma. Hur sjutton kan låntagarregistret vara till hjälp? Antingen vet offret namnet på förövaren eller inte, vad gör låntagregistret för skillnad? Har ni möjligen bilder på alla låntagare i ert låntagaregister?

//Peter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]] För Anders Ringnér
Skickat: den 19 december 2006 16:52
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut nam n på låntagare?


Min spontanta fråga är: Hur kan låntagareregistret vara till hjälp? Såg
flickan honom låna en viss bok innan han ofredade eller snodde hon hans
lånekort eller vad?

/Anders


----- Original Message -----
From: "Jonas Malm" <[log in to unmask]"> [log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]SUNET.SE">[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, December 19, 2006 4:29 PM
Subject: [BIBLIST] Är det tillåtet att lämna ut namn på låntagare?


Hej!

Man får ju enligt sekretesslagen inte avslöja vad någon har lånat, men hur
är det med övriga uppgifter som finns registrerade om en låntagare i
bibliotekets katalog?

Saken är den att en låntagare påstås ha ofredat en flicka och det skall ha
skett här i biblioteket. Om flickan (eller målsman) gör en polisanmälan och
vi får frågan om vad mannen heter - har vi då rätt (eller kanske skyldighet)
att lämna ut hans namn och adress till polisen?

Det är alltså inte biblioteket som gör en polisanmälan, utan en
privatperson.

Vi skall fråga kommunjuristen imorgon, men kanske är det någon på BIBLIST
som vet redan nu?


Jonas Malm
Vingåkers bibliotek
0151-19187
[log in to unmask]"> [log in to unmask]