Content-Type: text/html [log in to unmask]">

De två lediga bibliotekarietjänsterna i Vallentuna är utlagda på www.vallentuna.se, Lediga jobb. Ansökan görs via hemsidan.

 

 

_________________________________________________
Detta mail har blivit genomsökt efter virus eller
skadligt innehåll av Vallentuna Kommuns mailskydd.

_________________________________________________