Content-Type: text/html
Välkommen till en workshop om  sökguider och lärresurser
på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby 26/1 kl 10-16

Program:
Inbjudan till ett nätverk för bibliotek som vill samarbeta kring utveckling av lärresurser för informationssökning
Visning av nya Stora Sökguiden (communitydel + lokal del)
Test av ett antal användbara program/tjänster för tillverkning av egna lärobjekt.

Det har talats länge inom bibliotekariekåren om att man borde göra en gemensam Sökguide istället för att sitta på varsitt ställe och göra i stort sett samma sak. Men samarbetet har ofta stupat på att det känts viktigare med den lokala anpassningen. Genom att själva tillverka sitt eget undervisningsmaterial får man som man vill ha det och dessutom större kunskap i ämnet.

Vår idé är därför inte att skapa en central Sökguide som ser likadan ut överallt för alla - utan snarare att bygga upp en plattform med texter och lärobjekt kring informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen lokala variant. Biblioteken blir på så sätt delaktiga i en kunskapande community kring undervisnings/referensmaterial om informationssökning och kan delta på det sätt och i den utsträckning som passar var och en bäst. Många bibliotek kan dessutom bidra med sina specialkunskaper inom olika områden. Det kan också handla om översättningar till olika språk och programmering av olika funktionsmoduler.

Alla som är intresserade av att delta i nätverket och dela med sig av och få tillgång till lärresurser i Stora Sökguiden är varmt Välkomna!

Anmäl dig senast 19/1 2007
Begränsat antal platser

/EvaEva Norling
Bibliotekarie
0457-38 51 32
Blekinge tekniska högskola
Infocenter, Softcenter
SE-37225 Ronneby
Sweden
http://www.bth.se/bibliotek/