Content-Type: text/html Vill du utvecklas i din yrkesroll? – Delta i SFIS mentorsprogram! Vill du utvecklas i din yrkesroll? – Delta i SFIS mentorsprogram!

Att delta i ett mentorsprogram är utvecklande för både adept och mentor. Mentorsprogrammet är en process där man under en längre tid kan ägna sig åt utvecklande frågeställningar, återkomma till frågorna, ta sig tid och få en ny bild av vägen framåt. Man omsätter på så sätt teori i praktik. Samtidigt ger mentorskapet en möjlighet att få nya infallsvinklar från någon utanför den egna verksamheten, utan förutfattade meningar.

Mentorsprogrammet ger
Input utifrån, genom nätverk och kontakter.
Tydligare egen målbild vilket hjälper till att uppnå verksamhetens mål.
Mer medvetna och säkrare medarbetare – med en tydligare självbild

SFIS mentorsprogram kommer att genomföras under hösten 2007 och våren 2008. Matchning av adepter och mentorer sker under våren 2007.

 Samordnare i projektet är Kristin Johansson, f.d bibliotekschef vid högskolan i Kristianstad och Gunhild Seebass, bibliotekarie vid högskolan i Kristianstad, båda var mentorer i SFIS mentorsprojekt 2004-2005.

Håll ögonen öppna – i början av 2007 kommer vi ut med mer information och samtidigt berättar vi om hur man söker till mentorsprogrammet.

Önskar du redan nu mer information är du välkommen att kontakta Catharina Isberg, [log in to unmask] eller Peder Söderlind [log in to unmask]

SFIS styrelse gm Catharina Isberg

____________________________________________________
Svensk förening för informationsspecialister, SFIS
Box 55580
102 04 Stockholm
Tel: 08-678 23 20
[log in to unmask]
www.tls.se