Content-Type: text/html

Eller hvorfor ikke søge i Wikipedia, f.eks på "Baker Report" så

får man glimrende baggrunds materiale samt gode referencer.

 

http://www.wikipedia.org

 

Med venlig hilsen

Søren Find

---------------------------------------------------------------------

DTU Analysis & Research Promotion Center, D'ARC

Technical University of Denmark

Bygn. 101

Anker Engelunds Vej 1

2800 Kgs. Lyngby

 

Telf.: +45 4525 7419

Email: [log in to unmask]

 

 

-----Original Message-----
From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Carl-Henrik Berg
Sent: 19. december 2006 10:39
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

 

Bakerrapporten är utgiven i sin first edition i december 2006. Då är det väl inte märkligt om den ännu den 19 december 2006 saknas i LIBRIS.

Bra att du katalalogiserat den nu, men var och hur...? Man hittar den lättare via Google än via ett inlägg i BIBLIST, tror jag.

I Google återfinns den enklast via sökning med frasen: "The Authorized Edition of The Iraq Study Group Report" (ja, det finns redan varianter!)

Jag kan tänka mig att det finns en utbredd ambivalens till att länka i vår ständigt föränderliga virtuella värld. Men ambitionerna finns säkert!

 

Carl-Henrik Berg

Strängnäs bibliotek

 

"Jag länkar - alltså finns jag till"

 

 

________________________________

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom Jan Szczepanski

Skickat: ti 2006-12-19 10:05

Till: [log in to unmask]

Ämne: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak

 

 

 

Hej,

 

Det talas väldigt mycket om den s.k Bakerrapporten, en rapport

överlämnad till den amerikanske presidenten med råd om hur kriget

i Irak ska kunna "vinnas".

 

Inget exemplar av rapporten finns  noterat i Libris. Om den anskaffas

så är det troligen  R eller Sipr som gör det bland svenska bibliotek.

 

Men rapporten finns fritt tillänglig på nätet som så mycket annat.

 

Jag har just katalogiserat den fria e-versionen och genom detta gjort

rapporten inte bara tillgänglig på något specialbibliotek utan tillgänglig

för alla, överallt, när som helst och i hur många exemplar som helst.

 

The Iraq Study Group Report (2206)

http://permanent.access.gpo.gov/lps76748/iraq_study_group_report.pdf

 

Jan

 

Libris utan innehåll har ingen framtid jmfr Google. Google utan innehåll

skulle inte existera på  den kommersiella marknaden utan möjligen inom

den skattefinansierade bibliotekssektorn.

 

--

<html>

<font size=3>Jan Szczepanski<br>

Förste bibliotekarie<br>

Goteborgs universitetsbibliotek<br>

Box 222<br>

SE 405 30 Goteborg, SWEDEN<br>

Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797<br>

E-mail: [log in to unmask]<br><br>

</font></html>