Content-Type: text/html Eller hvorfor ikke søge i Wikipedia, f.eks på "Baker Report" så får man glimrende baggrunds materiale samt gode referencer. http://www.wikipedia.org Med venlig hilsen Søren Find --------------------------------------------------------------------- DTU Analysis & Research Promotion Center, D'ARC Technical University of Denmark Bygn. 101 Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby Telf.: +45 4525 7419 Email: [log in to unmask] -----Original Message----- From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Carl-Henrik Berg Sent: 19. december 2006 10:39 To: [log in to unmask] Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak Bakerrapporten är utgiven i sin first edition i december 2006. Då är det väl inte märkligt om den ännu den 19 december 2006 saknas i LIBRIS. Bra att du katalalogiserat den nu, men var och hur...? Man hittar den lättare via Google än via ett inlägg i BIBLIST, tror jag. I Google återfinns den enklast via sökning med frasen: "The Authorized Edition of The Iraq Study Group Report" (ja, det finns redan varianter!) Jag kan tänka mig att det finns en utbredd ambivalens till att länka i vår ständigt föränderliga virtuella värld. Men ambitionerna finns säkert! Carl-Henrik Berg Strängnäs bibliotek "Jag länkar - alltså finns jag till" ________________________________ Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom Jan Szczepanski Skickat: ti 2006-12-19 10:05 Till: [log in to unmask] Ämne: [BIBLIST] Bakerrapporten om Irak Hej, Det talas väldigt mycket om den s.k Bakerrapporten, en rapport överlämnad till den amerikanske presidenten med råd om hur kriget i Irak ska kunna "vinnas". Inget exemplar av rapporten finns noterat i Libris. Om den anskaffas så är det troligen R eller Sipr som gör det bland svenska bibliotek. Men rapporten finns fritt tillänglig på nätet som så mycket annat. Jag har just katalogiserat den fria e-versionen och genom detta gjort rapporten inte bara tillgänglig på något specialbibliotek utan tillgänglig för alla, överallt, när som helst och i hur många exemplar som helst. The Iraq Study Group Report (2206) http://permanent.access.gpo.gov/lps76748/iraq_study_group_report.pdf Jan Libris utan innehåll har ingen framtid jmfr Google. Google utan innehåll skulle inte existera på den kommersiella marknaden utan möjligen inom den skattefinansierade bibliotekssektorn. -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]