Content-Type: text/html

 

Arbetslivsinstitutets avvecklingsarbete fortsätter utifrån att riksdagen den 20/12 kommer att fatta beslut om nedläggning enligt regeringens förslag.

 

Arbetslivsbiblioteket måste därför tyvärr meddela att vi stänger och verksamheten upphör.

 

Detta sker 21 december 2006 kl. 12.00. Efter denna tidpunkt ges ingen service från Arbetslivsbiblioteket.

 

Det innebär bland annat:

- Lån, omlån och fjärrlån kommer ej att vara möjligt.Utestående lån kommer att krävas in efter utgången lånetid.

- Libris beställningsmöjlighet kommer att vara avstängd. Likaså beställningsfunktionen i vår katalog Arbline.

- Arbline är sökbar tillsvidare via webbplatsen.

- Bibliotekets kundtjänst är öppen för frågor per telefon måndag-fredag kl. 10-12 från den 8 januari 2007.

- E-post besvaras i möjligaste mån på adress [log in to unmask]

- Observera att vi inte kan göra undantag för beställningar av dokumentet som endast finns hos oss.

 

På webbplatsen www.arbetslivsinstitutet.se/biblioteket lämnas fortlöpande information.

 

Det är i dag oklart om biblioteksverksamheten kommer att återupptas av ny huvudman.

 

Synpunkter på stängningen av Arbetslivsbiblioteket lämnas lämpligen till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

 

Vi tackar för allt kollegialt stöd och uppmuntran vi fått från andra bibliotek i Sverige och i utlandet.

 

Med vänliga hälsningar från Arbetslivsbibliotekets personal