Content-Type: text/html
Hej
Förr gick inläsarna i vårt län på teaterförbundets avtal.

Ina Huss
Länsbiblioteket i Värmland
651 84 Karlstad
tfn 054-14 80 54
[log in to unmask]
www.lansbiblioteket.seLiselotte Ingvarsson <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2006-12-14 16:04
Sänd svar till
BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Till
[log in to unmask]
Kopia
Ärende
[BIBLIST] Inläsare

Hej!
Vi ska komma igång med lokala inläsningar igen och har rekryterat två helt nya inläsare. Nu undrar jag var timmlönen brukar ligga. Är det någon som har inläsning som kan hjälpa mig med detta?

Med vänliga hälsningar

Liselotte Stöby Ingvarsson
Länsbibliotek Dalarna
791 83 FALUN

tfn 023-833 48
[log in to unmask]