Content-Type: text/html

Hej!
Vi ska komma igång med lokala inläsningar igen och har rekryterat två helt nya inläsare. Nu undrar jag var timmlönen brukar ligga. Är det någon som har inläsning som kan hjälpa mig med detta?

Med vänliga hälsningar

Liselotte Stöby Ingvarsson
Länsbibliotek Dalarna
791 83 FALUN

tfn 023-833 48
[log in to unmask]