Content-Type: text/html

Från vår nu pensionerade invandrarbibliotekarie Barbro Rosell Strömblad kommer det här tipset - Nylund, N : Från början. Svenska för vuxna nybörjare. Utgiven 2004 av Bonnier Utbildning e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Med vänlig hälsning

Elvy Nilbratt

Bibliotekarie

Jönköpings stadsbibliotek

Dag Hammarskjölds plats 1

Box 1029

551 11 Jönköping 

 

 


Från: Brigitte Kuhne [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 11 december 2006 16:10
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Lärobok för analfabeter?

 

Hej,

har av en utländsk svensk-lärare (urspr. bosnisk, tror jag) fått en förfrågan ang. en lämplig lärobok som man skulle kunna använda för vuxna analfabeter. Dessa vuxna kan alltså inte läsa (inte heller andra alfabet än vårt), har kommit hit som invandrare/flyktingar och kan således inte heller tala svenska särskilt bra. Läraren själv är duktig på svenska. Hon har hört sig för på olika förlag men inte fått något tips på någon bok som hon anser vara lämplig. Någon därute i cyberrymden som kan hjälpa till?

Tack för hjälpen och GOD JUL!

Brigitte Kühne

*************************************

Brigitte Kühne, Fil. dr. / Ph. D.
Växjö universitet/Växjö University
Institutionen för humaniora/School of Humanities
Work Phone: +46-(0)470-70 89 06
Cellular Phone: +46-(0)73-710 42 28
Home Phone: +46-(0)481-701 82
Webb: http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop