Content-Type: text/html

La Cucina - en bok om bordets fröjder och köttets lusta av Lily Prior.
Inte svenskt men dock![log in to unmask]" width="16" height="16" alt="Inactive hide details for Sanna Barsk <sab[log in to unmask]>">Sanna Barsk <[log in to unmask]>


[log in to unmask]); background-repeat: no-repeat; " width="40%">
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="63" alt="">
Till
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="1" alt="">
[log in to unmask]
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="63" alt="">
Kopia
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="1" alt="">
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="63" alt="">
Ärende
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="1" alt="">
[BIBLIST] Erotisk litteratur?
[log in to unmask]" border="0" height="1" width="1" alt="">[log in to unmask]" border="0" height="1" width="1" alt="">

Hej!

Jag håller på att skriva en magisteruppsats om erotik på folkbibliotek, och
jag skulle behöva lite tips på titlar med tydliga sexuella/erotista
skildringar. Gärna svenskt material!

Tack på förhand!

Sanna Barsk

B&I-student vid Uppsala Universitet