Content-Type: text/html

Hej!

 

Nu finns ”Svenska ämnesord : en introduktion” åter till försäljning.

 

Som titeln avslöjar är skriften en introduktion till ämnesordssystemet Svenska ämnesord. Skriften innehåller förutom en presentation av de mest grundläggande principerna för Svenska ämnesord också en allmän teoretisk introduktion till området ämnesordssystem. Förhållandet mellan klassifikation och ämnesord diskuteras liksom skillnaden mellan pre- och postkoordinerad ämnesordsindexering.

 

Skriften ger en god inblick i hur Svenska ämnesord fungerar, utan att gå in i detaljer. Det ersätter inte informationen som finns på Svenska ämnesords webbplats, utan ska fungera som inkörsport för andra än professionella katalogisatörer. Målgruppen för publikationen är bl.a. referensbibliotekarier, bibliotekschefer, studenter i biblioteks- och informationsvetenskap samt alla andra som har anledning att intressera sig för ämnesordsindexering.

Skriften kostar 70 kronor och kan beställas från KB, [log in to unmask]">[log in to unmask]

Svenska ämnesord : en introduktion / Miriam Nauri, Magdalena Svanberg;
Stockholm : Kungl. biblioteket, 2004. - 53 s. : ill. ; 24 cm ISBN:
91-7000-229-0

 

 

Vänliga hälsningar

 

Miriam Nauri

KB/BUS/Svenska ämnesord

 

www.kb.se/amnesord