Content-Type: text/html
Hej Göran!
För kännedom! Läs gärna! Under rubriken "Det handlar inte bara om tillgången" på nedan sida. Det finns många bra länkar om skolbibliotek från sidan om undersökningen!
'
Hälsningar
Gunilla

>>> Johannes Rudberg <[log in to unmask]e> 12/01/06 10:41 >>>

Den första etappen i DIK Bibliotekarieförbundets undersökning om den svenska grundskolans skolbibliotek och deras bemanning är nu klar.

 

Rapporten och diverse anslutande länkar finns på:

http://www.dik.se/bibliotekarieforbundet

 

Johannes Rudberg

ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet