Content-Type: text/html Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december?
Hej Marita, jag tänkte komma! Hoppas många har anmält sig nu - hälsningar från Ylva


From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Marita Andersson
Sent: den 5 december 2006 13:58
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Har Du anmält dig till SFIS CyberTools-seminarium i december?

Har Du anmält dig till CyberTools-seminariet på Anna Lindhbiblioteket i Stockholm, fredagen den  15 december?

Seminariet handlar om vad som karaktäriserar en användbar och tillgänglig webbplats.

Funda Denizhan, användbarhetsarkiktekt från In-Use, Stockholm, är föreläsare och kommer att svara på bl a nedanstående frågor:

€ Vilka arbetsmoment är nödvändiga för att skapa en användbar tjänst?
€ Hur påverkar de nya kraven i offentlig sektor (24-timmarswebben) vår roll som informationsspecialister?
€ Användningstester – vad är det och hur gör man

Pris: 700 kr för medlemmar, 900 för icke medlemmar. (Lunchfika ingår)

Läs mer och anmäl dig senast 8 december!

http://wwwtls.se/kurser/kurser_info.lasso?id=K1444

Välkomna
Utbildningsnämnden
____________________________________________________
Svensk förening för informationsspecialister, SFIS
Box 55580
102 04 Stockholm
Tel: 08-678 23 20
[log in to unmask]