Content-Type: text/html

Den första etappen i DIK Bibliotekarieförbundets undersökning om den svenska grundskolans skolbibliotek och deras bemanning är nu klar.

 

Rapporten och diverse anslutande länkar finns på:

http://www.dik.se/bibliotekarieforbundet

 

Johannes Rudberg

ordförande i DIK Bibliotekarieförbundet