Content-Type: text/html Informationskompetens och lärandemål

Vik dagen!

Onsdagen den 31 januari 2007 avslutas BIBSAM-projektet Lärandemål för informationskompetens
http://www.sub.su.se/omsub/larandemalforinformationskompetens.aspx
med ett seminarium på Lärum, Lärarhögskolan i Stockholm.

Mer information kommer.

Christina Tovoté
SUB