Content-Type: text/html
För en tid sedan skrev ngn här på listan om en dikt av K Andersson som heter Vingen. /Anette.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: [log in to unmask] [mailto:[log in to unmask]]För Wenda Jones
Skickat: den 6 december 2006 10:08
Till: [log in to unmask]; [log in to unmask]
Ämne: [Skolbib] Dikt

Söker en dikt som ska heta "Vingar". Författare mm ?

Wenda Jones
Rodengymnasiets bibliotek
Norrtälje
Tel 0176-71487
Fax 0176-17675
[log in to unmask]