Content-Type: text/html
Hej alla!
 
Den finns på Anna Lindh-biblioteket.
 
Mvh,
Marcus Karlsson bibliotekerie ALB.

On Tue, 19 Dec 2006 10:05:15 +0100
Jan Szczepanski <[log in to unmask]>wrote:
> Hej,
>
> Det talas väldigt mycket om den s.k Bakerrapporten, en
>rapport
> överlämnad till den amerikanske presidenten med råd om
>hur kriget
> i Irak ska kunna "vinnas".
>
> Inget exemplar av rapporten finns noterat i Libris. Om
>den anskaffas
> så är det troligen R eller Sipr som gör det bland
>svenska bibliotek.
>
> Men rapporten finns fritt tillänglig på nätet som så
>mycket annat.
>
> Jag har just katalogiserat den fria e-versionen och
>genom detta gjort
> rapporten inte bara tillgänglig på något
>specialbibliotek utan tillgänglig
> för alla, överallt, när som helst och i hur många
>exemplar som helst.
>
> The Iraq Study Group Report (2206)
> http://permanent.access.gpo.gov/lps76748/iraq_study_group_report.pdf
>
> Jan
>
> Libris utan innehåll har ingen framtid jmfr Google.
>Google utan innehåll
> skulle inte existera på den kommersiella marknaden utan
>möjligen inom
> den skattefinansierade bibliotekssektorn.
>
> --
>
> Jan Szczepanski

>Förste bibliotekarie

> Goteborgs universitetsbibliotek

> Box 222

> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN

> Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797

> E-mail: [log in to unmask]


>