Content-Type: text/html Vart tredje år ska KB till regeringen lämna in en rapport med en analys av utvecklingen vid de vetenskapliga biblioteken i Sverige. Den senaste som lämnades in var i december förra året och omfattade åren 2002-2004. http://www.kb.se/bibsam/statistik/3arsrapp/trearsrapp2002_2004_medbilagor_ochtabeller.pdf Ingenting sägs om den utarmning och likriktning av bibliotekens samlingar som pågår och ingenting om den stora omfördelning av resurser från hum/sam till STM som ägt rum. 2002 gick 59% av medieanslagen till tryckta medier, 2004 var siffran nere i 45%. (sid. 21). Nyförvärvet på högskolebiblioteken av tryckt material har minskat för varje år 2002-2004. (sid 21) Rapporten konstaterar helt korrekt att: "Övergången från tryckta till elektroniska tid- skrifter har medfört stora förändringar för forskningsbiblioteken". Men sen diskuteras inte dom negativa konsekvenserna utan enbart dom positiva: antalet e-tidskrifter på UH-biblioteken har ökat med 32% under dessa år "tillgången till information har ökat väsentligt". Enligt BIBSAM som sammanställer statistiken ser man inga negativa konsekvenser av detta. BIBSAM har hävdat i andra sammanhang att det förvärv som skedde före e-paketen varit felaktig med hänvisning till en undersökning gjord i den amerikanska delstaten Ohio. En dansk kollega hävdade redan år 2000 att förvärvspolitiken är stendöd och att den med förtroende kunde överlämnas till dom kommersiella aktörerna. Dom största amerikanska forskningsbiblioteken har dock sagt upp jättepaketen för att inte förlora kontrollen över förvärvsprocessen och medieanslaget. Även i Europa har åtskilliga konsortier insett dom negativa konsekvenserna och åter- gått till en mer balanserad och kontrollerad förvärvsprocess. Statistik visade på mycket ojämn användning av innehållet i paketen och allt större andel av anslagen gick till paketen på bekostnad av allt annat. Delar av forskarsamhället fick betala ett allt för högt pris. Att dansa med ulvar även om musiken (antal miljoner nedladdningar) spelas på högsta nivå kan inte dölja verkligheten. En positiv konsekvens är att forskarna själva via "open access" försöker återta kontrollen över den vetenskapliga publiceringsverksamheten från vinstmaximerande globala tidskriftsindustrier. Jan Karin Almbladh wrote: >Jan Szczepanski hänvisar till Norge och norska forskare. jag kan försäkra att också svenska forskare tycker samma sak. Och för humaniora betyder det att UB tvingas avsluta tidskrifter från icke-anglosaxiska länder, av kostnadsskäl. Visst, också inom humaniora finns många viktiga anglo-saxiska tidskrifter i paketen - men humanister är också intresserade av tidskrifter från Tyskland, Frankrike, Spanien ... liksom från utom-europeiska länder. Som avslutas. > >Karin Almbladh/KB > >----- Original Message ----- >From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]> >Date: Friday, December 15, 2006 2:18 pm >Subject: [BIBLIST] Förlagen mjölkar universiteten > >Universitetet i Oslo ger ut ett forsknigsmagasin som heter Apollon Ii senaste numret finns en mycket bra artikel om elektroniska tidskrifter. Den är mycket kritisk. > > >http://www.apollon.uio.no/vis/art/2006_4/Artikler/open-access > > > "Samfunnet finansierer forskning, men resultatene blir gitt bort >til store kommersielle forlag, som tjener fett på å selge dem tilbake til forskersamfunnet. Universitetet i Oslo UiO) bruker nå 36 millionerkroner per år på å kjøpe elektronisk tilgang til internasjonale tidsskrifter Stadig flere forskere boikotter nå de store forlagene, og publiserer i tidsskrifter som er gratis tilgjengelige." > > >Förre chefen för UB Oslo, Jan Erik Røed säger in artikeln att: > – Selv om alle universitetene i Norge står sammen når vi forhandler med de store forlagene i et forsøk på å presse prisene, blir det likevelfryktelig dyrt. Forlagene samler alle vitenskapelige tidsskrifter i en pakke og forlanger at man kjøper tilgang til alt eller ingen ting. Den siste avtalen >vi har inngått med Elsevier koster UiO syv millioner kroner per år, pluss en årlig prisøkning på en halv million, sier Røed. > > >Det betyr at forlagsgiganten Elsevier, med mer enn 2000 vitenskapelige tidsskrifter i sin portefølje, i gjennomsnitt tar vel 35 000 kroner per tidsskrift for at universitetsansatte skal få elektronisk tilgang." > > >Betänker man att alla användningsstudier visar att hälften eller mer används väldigt lite eller inte alls av dom titlar som ingår i Elseviers paket på dom större forskningsbilbioteken så blir kostnaden per titel närmare >70.000norska kronor Bara 4-500 av tidskrifterna i Elsevierpaketet användstillräckligt mycket för att det priset ska anses motiverat. > > >Jan > > > -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]