Content-Type: text/html Hej, Det talas väldigt mycket om den s.k Bakerrapporten, en rapport överlämnad till den amerikanske presidenten med råd om hur kriget i Irak ska kunna "vinnas". Inget exemplar av rapporten finns noterat i Libris. Om den anskaffas så är det troligen R eller Sipr som gör det bland svenska bibliotek. Men rapporten finns fritt tillänglig på nätet som så mycket annat. Jag har just katalogiserat den fria e-versionen och genom detta gjort rapporten inte bara tillgänglig på något specialbibliotek utan tillgänglig för alla, överallt, när som helst och i hur många exemplar som helst. The Iraq Study Group Report (2206) http://permanent.access.gpo.gov/lps76748/iraq_study_group_report.pdf Jan Libris utan innehåll har ingen framtid jmfr Google. Google utan innehåll skulle inte existera på den kommersiella marknaden utan möjligen inom den skattefinansierade bibliotekssektorn. -- Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]