Nu finns det en ledig bibliotekarietjänst på Jönköpings stadsbibliotek!
 
Läs mer på vår hemsida http://lingonline.jonkoping.se
 
Vänliga hälsningar,
Ingrid Ahlbom
Jönköpings stadsbibliotek
 
Ingrid Ahlbom
Jönköpings stadsbibliotek
Box 1029  551 11 Jönköping
tel 036 10 60 92 fax 036 10 77 44
[log in to unmask]">[log in to unmask]  
http://lingonline.jonkoping.se